srpskibritish
Web prezentacija je optimizovana za Firefox i Operu

kontaktirajte nas

I proširite Vaše
poslovanje na pravi način

ISO standard
i Kablprojekt


Kablprojekt je sertifikovan po standardu SRPS ISO 9001:2008 u domenu projektovanja i izgradnje telekomunikacijonih sistema
i gasnih mreža kao i za uvoz i veleprodaju materijala i opreme.

pdf referenc lista (108kb)

Ukoliko nemate Adobe reader za gledanje ove vrste fajlova možete ga preuzeti ovde

 

Usluge

Naša delatnost se bazira prevashodno na oblasti telekomunikacija u okviru koje se bavimo projektovanjem i izgradnjom: telekomunikacionih pristupnih mreža, međumesnih, magistralnih i međunarodnih relacija optičkih kablova, kablovske TK kanalizacije, hibridne fiber-koaksijalne mreže za potreba izgradnje kablovskih distributivnih sistema (KDS).

Zapošljavanjem radnika mašinske struka, obukom zaposlenih i nabavkom potrebnih mašina i opreme proširili smo delatnost našeg preduzeća i osposobili se za izvođenje građevinskih i mašinskih radova na izgradnji distributivne gasne mreže i kućnih gasnih priključaka.

Optički kablovi

Zahtevi današnjeg informatičkog društva baziranog na IP protokolu idu u smeru stalnog povećanja propusnog opsega. Optičke mreže imaju potencijal da odgovore na ove rastuće zahteve:

 • ogroman propusni opseg, teorijski ograničen brzinom svetlosti u vlaknu;
 • kvalitetan prenos,
 • neosetljivost na smetnje,
 • malo slabljenje,
 • neosetljivost na elektro-magnetske uticaje,
 • nemogućnost preslušavanja,
 • velike fabričke dužine kablova,
 • fleksibilnost,
 • male dimenzije i težina,
 • univerzalna primena: od mesnih mreža do magistralnih i internacionalnih kablova;
 • niska cena.

  U proteklim godinama svi značajni pravci transportne mreže naše zemlje povezani su optičkim kablovima. Prevazilaženje tzv. „poslednje milje“ do korisnika jeste problem čijem rešavanju treba pristupiti, a rešenje za ovo „usko grlo“ u većini naprednih zemalja u svetu prepoznato je u uvođenju optike do kuće (FttH – Fiber to the Home/Premises) i u kasnijoj implementaciji GPON protokola (Gigabit Passive Optical Network – 2,5Gbit/s downstream /1,25Gbit/s upstream – tipično 73Mbit/s / 35Mbit/s na korisničkoj strani).

Kablprojekt se u oblasti izgradnje optičkih kablova bavi projektovanjem i nabavkom potrebnog materijala, kompletnim građevinskim i montažnim radovima (polaganje cevi, uduvavanje i uvlačenje optičkih kablova, „splajsovanje“ kablovskih deonica, završavanje kablova u krajnjim stanicama, izrada protokola merenja optičkih karakteristika kablova i tehničke dokumentacije izvedenog stanja).

Optički minikablovi

Klikom na sledeće linkove možete pogledati prezentacije u Power Point-u:

docMikrokabliranje.ppt

U toku poslednjih nekoliko godina, kako optički kablovi sa vlaknima raspoređenim u cevčice tako i oni sa vlaknima spakovanim po “ribbon” trakama, proizvode se kao tzv. minikablovi.

minikabl

Optički minikablovi i minicevi predstavljaju inovaciju u tehnologiji fiberoptičkh kablova i pogodni su za povećanje kapaciteta postojećih kablova, kao i za obezbeđivanje brze i jednostavne nadogradnje budućih kablova. Minicevi se proizvode u različitim dimenzijama i njihov prečnik se kreće od 3 mm za FTTH aplikacije (Fiber to the home) do 12 mm za primenu u magistralnim ravnima optičkih sistema. Minicevi mogu se uduvavanjem kompresovanim vazduhom instalirati u standardne PE cevi prečnika fi 40 ili 50 mm. Omotač minikabova napravljen je od polietilena velike gustine (HDPE) sa ciljem da se, što je moguće više, smanji otpor trenja prema unutrašnjoj površini minicevi u koje se oni uduvavaju. U najmanje minicevi može se uduvati minikabl od svega 2 optička vlakna, dok su najveće dovoljnog unutrašnjeg prečnika za postavljanje minikablova sa 96 vlakana.

Kablovi mogu sadržati optička vlakna koja rade bilo po ITU-T G.652, bilo G.653 ili G.655 standardima; monomodna ili multimodna, sa pomerenom ili nultom disperzijom, osim toga i drugi tipovi vlakana mogu biti kombinovani na bilo koji zahtevani način u okviru minikabla. Minikablovi se proizvode sa dielektričnim ili ojačanim, metalnim omotačem.

Osnovne prednosti korišćenja minikablova:

 • Korišćenje postojećih cevi značajno smanjuje troškove - nema ponovnog traženja dozvola i saglasnosti nadležnih institucija, nema raskopavanja i polaganja cevi - Optimizacija iskorišćenja postojećih cevi zauzetih bakarnim ili optičkim kablovima zahvaljujući mogućnosti naknadnog uduvavanja minicevi u njih
 • Ugradnja tačno onolikog broja optičih vlakana koiko je to neophodno u datom trenutku; sistem obezbeđuje laku nadogradnju ukoliko se za nju pokažu potrebe
 • Manji inicijalni troškovi znače više optike/km za isti predviđeni budžet
 • Mogućnost lakog prilagođavanja sistema novim trendovima u optičkoj tehnologiji – Novi tipovi vlakana mogu u budućnosti biti jednostavno instalirani u slobodne minicevi
 • Ogromna fleksibilnost i skalabilnost mrežne arhitekture

Kablprojekt poseduje najsavremeniju opremu za polaganje minicevi, uduvavanje optičkih minikablova, i spajanje („splajsovanje“) kablovskih deonica, uređaje za ispitivanje i merenje tehničkih karakteristika optičkih kablova.

KDS (kablovska televizija)

U mnogim državama sveta trenutno je u funkciji veliki broj hibridnih optičko–koaksijalnih HFC (Hybrid Fiber Coaxial) dvosmernih kablovskih distributivnih sistema koji korisnicima omogućavaju isporuku velikog broj analognih i digitalnih TV kanala i radio programa u direktnom smeru
(downstream) od Glavne stanice (Head-End) ka korisniku i različitih interaktivnih servisa u povratnom smeru (upstream) od korisnika ka Glavnoj stanici prema definisanom frekvencijskom planu.

Interaktivni dvosmerni Kablovski Distributivni Sistem u distributivnom smeru (downstream) omogućava prenos u frekventnom opsegu 85–862 MHz, a u povratnom smeru (upstream) u opseg 5–65 MHz. Dvosmerna KDS mreža sastoji se od nekoliko segmenata i to:

 • Antenski sistem
 • Prijemna stanica zemaljskih i satelitskih TV programa (HE – Head End)
 • Optički transportni sistem
 • Koaksijalno-distributivna mreža
 • Koaksijalno-distributivni razvod u zgradama

Takav sistem pruža korisnicima mogućnost korišćenja više interaktivnih servisa kao što su:

 • HDTV (High Definition Television)
 • Brzi Internet (Fast Internet)
 • IPPV (Impuls Pay Per View)
 • VoD (Video on Demand)
 • Informacije na zahtev
 • Interaktivne igre
 • Telemetrija
 • Funkcije kontrole i obezbeđenja objekata

Kablprojekt je za potrebe PTT KDS izradio Glavni projekat, izvršio izgradnju i montažu kablovskog distributivnog sistema na području Opštine Rakovica i bavi se održavanjem postavljenog kablovskog sistema na ovom području. Na području KDS Rakovica izvršena je nabavka i montaža digitalne glavne stanice koja omogućava prenos digitalnog TV signala. Instaliranje hubova obavili smo na Bežaniji, Novom Beogradu i Miljakovcu. Montiran je takođe i tzv. payTV sistem kao i sistem za upravljanje i nadzor KDS-a.

Pristupne TK mreže

Izvodimo građevinske i montažne radove za potrebe polaganja telekomunikacionih kablova u pristupnim mrežama ( bakarni i optički kablovi). Opremljeni smo mehanizacijom potrebnom za postavljanje betonskih uporišta – izvodnih ili za potrebe izgradnje vazdušne razvodne mreže. Bavimo se montažnim radovima na uvlačenju i polaganju kablova, na postavljanju izvodno-razvodnih ormana za podzemnu razvodnu mrežu, izradom nastavaka na svim tipovima bakarnih kablova, izradom protokola merenja na bakarnim kablovima i izradom tehničke dokumentacije izvedenog stanja. Naše preduzeće je bilo angažovano na izgradnji nekoliko hiljada kilometara pristupnih mreža u svim krajevima Srbije; od Subotice, Sombora i Kikinde na severu do Kosovske Mitrovice, Prokuplja i Niša na jugu; od Prijepolja, Valjeva i Loznice na zapadu do Đerdapa, Knjaževca i Pirota na istoku. Uopšte, u ma kom delu Srbije da živite, možete biti sigurni da su naše kolege i u Vašem regionu doprinele izgradnji i rekonstrukciji pristupne telekomunikacione mreže.

Gasne distributivne mreže

Kablprojekt d.o.o se između ostalog bavi:

 • Izgradnjom distributinih gasnih mreža (DGM)
 • Izgradnjom kućnih gasnih priključaka (KGP)
 • Izradom idejnih projekata (KGP) i izvedenog stanja distributivnih gasnih mreža

  
Distributivni gasovod (lokalni gasovod srednjeg pritiska (od 8-12 bara)) i gasno-distributivna mreža koja se od magistralnog gasovoda odvaja preko glavnih merno-regulacionih stanica i distribuira gas do potrošača.
Kućni priključak je cevovod od distributivne ulične mreže do glavog ventila (gasne slavine) sa izolacionom prirubnicom na kućnom merno-regulacionom setu.